DRAWINGS


“Kunst is een manier om twee werelden met elkaar te verbinden: de materiële en de spirituele”

“De zichtbare en de onzichtbare wereld”